Sonadezi

   Báo cáo tài chính - Cty mẹ SDV năm 2011

 Vui lòng tải file đính kèm tại đây.

 Thuyết minh Báo cáo tài chính - Cty mẹ SDV:  tại đây.