Sonadezi

   Hội Nghị Tổng Kết Năm 2017 Và Giao Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh 2018

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi (SDV) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2018.

Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đại diện các Phòng/ban chức năng của Công ty.

Lễ tổng kết là hoạt động thường niên của Công ty SDV, đây là dịp để tập thể CBCNV Công ty cùng nhau điểm lại thành quả sau một năm nổ lực và xác định với nhau những việc sẽ phải tiếp tục làm và những mục tiêu cần đạt được trong năm mới 2018.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Cùng với đó, là vinh danh những cá nhân các phòng ban đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017, đây là ghi nhận của Ban lãnh đạo Công ty, cũng chính là động lực để mỗi CBCNV Công ty SDV, đoàn kết cố gắng phấn đấu vì mục tiêu chung, vì một SDV tiến xa hơn, phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo.

alt

alt

alt

alt

alt