Sonadezi

   SDV hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2019 – Chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta

Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.​

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đã đưa ra Chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2019 là “Ô nhiễm không khí” nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng và xã hội cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 7 triệu người chết sớm do ô nhiễm không khí, trong đó khu vực Châu Á -Thái Bình Dương có gần 4 triệu người. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tăng trưởng kinh tế với khoảng 92% người dân trên toàn thế giới không được hít thở không khí sạch, gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu 5 nghìn tỷ đô la mỗi năm.Â Ô nhiễm ôzôn trên mặt đất dự kiến ​​sẽ làm giảm 26% năng suất cây trồng chủ lực vào năm 2030. Ô nhiễm không khí đã và đang là một thách thức lớn đối với cộng đồng và toàn xã hội.

Vì vậy, để hưởng ứng sự kiện toàn cầu này cũng là phương châm hoạt động của Công ty SDV trong hoạt động Bảo vệ môi trường, với mong muốn tạo nên một chương trình chung tay ngăn chặn ô nhiễm không khí bằng hành động cụ thể: “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường”,  Ban lãnh đạo công ty cũng hy vọng nâng cao nhận thức của tập thể CB-NV trong công tác bảo vệ môi trường và tạo ra một ngày hội truyền thống về công tác bảo vệ môi trường tại công ty hàng năm.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

SDV.