Sonadezi

   Các hoạt động đoàn thể

Hội thao kỷ niệm 23 năm thành lập tổng công ty Sonadezi (15/12/1990-15/12/2013)

       Sáng 13/12/2013 tại sân Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi đã diễn ra hội thao nhằm chào mừng kỷ niệm 23 năm thành lập Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp Sonadezi.

Đọc thêm...
 

Các hoạt động đoàn thể

Các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2012

Kinh doanh - Kiểm soát chất thải - Môi trường

 

Kế Toán

 KS, PT Thí nghiệm - Tư vấn môi trường

 Hành chính - Nhân sự