Sonadezi

   Báo cáo tài chính

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

 Vui lòng tải file đính kèm:  Báo cáo

Ngày đăng tin: 14h ngày 22 tháng 01 năm 2015.

 

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2014

 Vui lòng tải file đính kèm :  báo cáo.

 

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013

 Vui lòng tải file đính kèm tại đây: Báo cáo.

 

Báo cáo thường niên năm 2013

Vui lòng tải file đính kèm tại đây: Báo cáo thương niên năm 2013.

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

Vui lòng tải file đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

 

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140
Trang 5 trong tổng số 7