Sonadezi

   Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2013

Vui lòng tải file đính kèm:  Báo cáo tài chính 2013.

 

Báo cáo quản trị năm 2013

Vui lòng tải file đính kèm: Báo cáo quản trị 2013

 

Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty CP Dịch Vụ Sonadezi

Vui lòng tải file đính kèm tại đây: Báo cáo thường niên năm 2012

 

Báo cáo tài chính năm 2012

 Xin vui lòng tải file đính kèm tại đây:

-  Báo cáo tài chính năm 2012:  tải file.

-  Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2012: tải file.

-  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012: tải file.

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty - 6 tháng đầu năm 2012

 Vui lòng tải file đính kèm tại đây: Báo cáo.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140
Trang 6 trong tổng số 7