Sonadezi

   Tin tức cổ đông

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

  Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: NGHỊ QUYẾT.

 

Bổ sung danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022)

 Bổ sung danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022). Xem tại đây.

 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

  Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Xem tại đây.

 

Thư mời họp Hội đồng cổ đông thường niên 2017

 Thư mời họp Hội đồng cổ đông thường niên 2017. Xem tại đây.

 

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền năm 2016

Xem thông tin chi tiết: tại đây. 

 

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140
Trang 7 trong tổng số 16