Sonadezi

   Tin tức cổ đông

Thư mời họp đại hội cổ đông 2012

 Vui lòng tải file: tại đây.

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội cổ đông 2012

 Vui lòng tải file: tại đây.

 

Đại hội đồng cổ đông 2009

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 vào ngày 21-4-2009. Các thông tin sau đại hội bao gồm.

Đọc thêm...
 

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in C:\xampp\htdocs\SDV\templates\template-sonadezi\html\pagination.php on line 140
Trang 16 trong tổng số 16