Sonadezi

   Dịch vụ xử lý chất thải

Xử lý chất thải sinh hoạt:

Xử lý chất thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh.Quản lý và vận hành các nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN như : Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Long Thành, Gò Dầu, Nhơn Trạch 2.

Xử lý chất thải công nghiệp:

Xử lý chất thải nguy hại và không nguy hại bằng phương pháp hóa lý.

Xử lý chất thải công nghiệp nguy hại bằng phương pháp đốt tiêu hủy và chôn lấp an toàn.