Sonadezi

   Dự án

Thông tin về Dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung.

 Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, hiện nay lượng chất thải trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng nhanh, trong đó chất thải rắn thông thường có khối lượng phát sinh khoảng 934.860 tấn/năm và chất thải nguy hại phát sinh 46.158 tấn/năm. Nhằm góp phần giải quyết nhu cầu xử lý chất thải ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (SDV) đang nỗ lực hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung để đưa dự án đi vào hoạt động đồng bộ.

 

Đọc thêm...
 

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1320/SKHĐT-HTĐT ngày 29/6/2012 của Sở KH&ĐT Đồng Nai đề nghị góp ý điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung của Cty CP Dịch vụ Sonadezi. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đọc thêm...
 

Dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung

Dự án khu xử lý chất thải Quang Trung được Công ty SDV xây dựng trên tổng diện tích 130ha tại Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai nhằm xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại và nguy hại, bao gồm các hạng mục đầu tư 

Đọc thêm...