SDV hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2021 – Chủ đề "Phục hồi hệ sinh thái"

Ngày Môi trường Thế giới năm 2021 sẽ chứng kiến sự khởi động của Thập kỷ Liên hợp quốc (UNEP) về Phục hồi Hệ sinh thái. Chương trình “Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái” của Liên hợp quốc là một lời kêu gọi tập hợp nhằm bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới, vì lợi ích của con người và thiên nhiên; nhằm mục đích ngăn chặn sự suy thoái của các hệ sinh thái và khôi phục chúng để đạt được các mục tiêu toàn cầu. Chỉ với các hệ sinh thái lành mạnh, chúng ta mới có thể nâng cao sinh kế của người dân, chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự sụp đổ của đa dạng sinh học.
Thập kỷ LHQ kéo dài từ năm 2021 đến năm 2030, đây cũng là thời hạn cuối cùng của các Mục tiêu Phát triển Bền vững và mốc thời gian mà các nhà khoa học đã xác định là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn thảm họa biến đổi khí hậu.
Vì vậy, để hưởng ứng sự kiện toàn cầu này cũng như để phục hồi hệ sinh thái theo chủ đề của Ngày môi trường thế giới năm nay, Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi (SDV) đã tổ chức lễ trồng cây tại Khu xử lý chất thải Quang Trung. Chương trình buổi lễ trồng cây năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, Ban lãnh đạo Công ty SDV đã lên kế hoạch, yêu cầu cũng như hướng dẫn phổ biến cho tập thể các CB-CNV; đoàn thanh niên tham gia chương trình tuân thủ đúng thông điệp 5k của Bộ Y tế và theo chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc phòng chống dịch Covid-19.
Chương trình lễ trồng cây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, đồng thời thể hiện tinh thần tự giác, tích cực hoạt động của toàn thể CB-NV công ty, góp phần tích cực trong quá trình phát triển môi trường bền vững; phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái và phá hủy để chống khủng hoảng khí hậu và vì một tương lai an toàn của chúng ta.
Một số hình ảnh của buổi lễ: