Hội nghị người lao động 2022 – Hội nghị Tổng kết năm 2021 & Giao kế hoạch SXKD năm 2022

     Ngày 20/01/20220140, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) đã tổ chức “Hội nghị người lao động 2022 – Hội nghị Tổng kết năm 2021 & Giao kế hoạch SXKD năm 2022” nhằm tổng kết lại quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2021 cũng như thông qua mục tiêu phương hướng năm 2022.

     Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và Báo cáo công tác quản lý nguồn nhân lực, chính sách người lao động năm 2021. Sau khi nghe phần trình bày của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và Báo cáo công tác quản lý nguồn nhân lực, chính sách người lao động năm 2021, thực hiện chế độ chính sách Người lao động và Thỏa ước lao động tập thể năm 2022.

     Nhận định bối cảnh năm 2021 so với năm 2020 khó khăn rất nhiều, đặc biệt làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid 19 bùng phát mạnh mẽ từ đầu Quý II/2021 đã tác động rất lớn đến nền kinh tế nói chung và các hoạt động kinh doanh của công ty nói riêng. Trước những khó khăn và thách thức Ban điều hành Công ty đã nêu cao tinh thần chủ động trong tổ chức hoạt động SXKD trong bối cảnh chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Đồng thời, nghiên cứu và thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ khác để đa dạng hóa nguồn thu, lợi nhuận bảo đảm cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD trong năm tới.

     Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2021 và theo chức năng nhiệm vụ của các Phòng/Ban/Đơn vị, Tổng Giám đốc Công ty đã giao kế hoạch năm 2022 cho các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc của Công ty. Phát biểu tại hội nghị, Ông Trần Anh Dũng – Tổng Giám đốc Công ty đã có những chia sẻ rất tâm huyết về định hướng kinh doanh và khuyến khích toàn thể nhân viên Công ty SDV vững tin và tiếp tục phát huy tinh thần làm việc để duy trì sự phát triển bền vững của Công ty, đồng thời cũng đưa ra chỉ đạo kinh doanh cụ thể cho năm 2022.

     Trong năm nay, các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua đã được Công ty trao tặng như: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Bà Trần Thị Thúy – Giám đốc Khu XLCT Quang Trung và Ông Hoàng Thế Vinh – Quản đốc thuộc Phòng Kỹ thuật Môi trường đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước suốt 07 năm liền từ năm 2014 đến năm 2020; Huy hiệu và giấy khen công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho Ông Lê Bá Quân – Trưởng Phòng Phân tích Thí nghiệm đã có thành tích xuất sắc vượt trội trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2018 đến năm 2020; Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 07 Phòng/Ban cùng có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019-2020; 53 bằng khen cho các cá nhân có thành tích nổi bật đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2021. Cùng với đó, ông Nguyễn Ngọc Đại – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty phát động phong trào thi đua năm 2022 và gửi lời cảm ơn đến những tập thể xuất sắc cũng như toàn thể nhân viên Công ty đã cùng nhau nỗ lực và vượt qua khó khăn trong thời gian qua.

     Hội nghị người lao động 2022 – Hội nghị Tổng kết năm 2021 & Giao kế hoạch SXKD năm 2022 khép lại với tinh thần đồng lòng cao, toàn thể nhân viên Công ty SDV đồng lòng, quyết tâm cao cùng nhau cùng nhau vượt qua thử thách để đạt được thành công trong năm 2022.

     Một số hình ảnh được ghi nhận tại Hội nghị Người lao động 2022:

Ông Trần Anh Dũng – Tổng Giám Đốc Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đại diện Đoàn Chủ tịch Hội nghị trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 cùng các báo cáo có liên quan.

Ông Huỳnh Tấn Lộc – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo công tác đoàn thể của Công ty

Ông Nguyễn Ngọc Đại – Phó Tổng Giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua năm 2022

     Hình ảnh Khen thưởng những đóng góp của các cá nhân và các tập thể tiêu biểu:

     Hình ảnh giao kế hoạch SXKD năm 2022: