Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực

Tính đến hết năm 2018, số lượng cán bộ, nhân viên công ty SDV đã vượt mốc 200. Trong đó, tỷ lệ lao động có trình độ Đại học và trên Đại học chiếm trên 20% tổng số lao động chính thức toàn công ty. Bên cạnh đó, với trên 50% lao động có độ tuổi từ 25-35 tuổi, đây là cũng chính là thế mạnh của Công ty SDV với đội ngũ lao động trẻ đông đảo, có trình độ chuyên môn, tay nghề cùng nhiệt huyết cống hiến, tự khẳng định bản thân cũng như có hoài bão giúp công ty ngày một phát triển.  


 

Nguồn nhân lực của công ty chủ yếu được đào tạo chuyên sâu và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường về các chuyên ngành như:

  • Xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải;
  • Xử lý chất thải và vận hành hệ thống xử lý chất thải;
  • Công nghệ hóa học, Hóa phân tích, Vi sinh;
  • Kỹ thuật công nghệ môi trường;
  • Kỹ thuật điện;
  • Quản trị Kinh doanh, Quản lý công nghiệp, Môi trường.